அவதார புருஷர்கள் ஸங்கல்ப மாத்திரத்திலேயே எதையும் ஸாதிக்க வல்லவர்கள். அவர்களுடைய அவதார கார்யத்தில் நம்மையும் பங்கு கொள்ளச் செய்வது என்பது, நமக்கு அந்த பாக்யத்தை அளிப்பதற்கே ஆகும்.

Nama Article 22nd July 2013

 
Today is Guru Poornima. The auspicious day is celebrated in different parts of the world by our GOD satsang members.
 

Source: Madhuramurali July 1998

அவதார புருஷர்கள் ஸங்கல்ப மாத்திரத்திலேயே எதையும் ஸாதிக்க வல்லவர்கள். அவர்களுடைய அவதார கார்யத்தில் நம்மையும்  பங்கு கொள்ளச் செய்வது என்பது, நமக்கு அந்த பாக்யத்தை அளிப்பதற்கே ஆகும்.

 

தந்தை, கடைத் தெருவிற்கு கிளம்பும் பொழுது அவருடன், அவருடைய சிறு குழந்தையும் கூட வர அடம் பிடிக்கும். தந்தை அவ்வாறு அழைத்துச் செல்லும் பொழுது, குழந்தையின் கையில் சிறு பையை கொடுத்துச் தூக்கிவரச் சொல்வார்.

 

அது போலவே தான் இதுவும்.

 

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

To collect people living around one's home and help them chant the Lord's Name is verily service to the Guru. Or to follow the special instruction given to him/her by the Guru is verily 'service' to the Guru.

 

The service that God has entrusted upon your shoulders is to lend them to me!

 

Take all effort to fulfill our Guru's 'lakshya' (aim) and desire. This is what I truly desire.

 

But for those who perform service in the Ãshram, for the sake of the Guru, the Guru's darshan is their only desire.  These people will definitely attain Moksha, whether or not their Guru attains it

 

If it is even possible for you to make one other person chant the Mahamantra, that is the greatest service you can do to Him

 

To have the opportunity to serve a Mahatma in some way is indeed the rarest of the rarest.

 

So if you keep chanting Mahamantra, actually the Guru reaches you!

 

Take the Name constantly. That is the best Seva.

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: