ஜாதி, மத, இன, வேறுபாடு பார்க்காமல் ஸர்வ ஜனங்களும் இறைவனின் நாமத்தை ஜபிப்பதே

Nama Article 23rd July 2013

 

Source: Madhuramurali November 1996

 

மனித சமுதாயம் உய்வதற்கு என்ன வழி ?

 

 

மஹாரண்யம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளீதர ஸ்வாமிஜி :

 

ஜாதி, மத, இன, வேறுபாடு பார்க்காமல் ஸர்வ  ஜனங்களும் இறைவனின் நாமத்தை ஜபிப்பதே   மனித ஸமூகம் உய்ய உள்ள ஒரே வழி.

 

Please check these: Excerpts from a discourse by our Sri Sri Muralidhara Swamiji

 

Oh, ye, sing! Oh, yee, sing! The HYMN! Which has found a way of liberation for people of the world alleviating misery!

 

For any nation, for any group of people, for any religion, God is one. We all are His children. Sri Krishna Chaitanya, Sri Ramakrishna Paramahamsa and Sri Mahatma Gandhi – these three great souls have propagated only this precept.

 

 

Chant the Mahamantra Nama kirtan :

 

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: